Καταστατικό και πολιτική διακήρυξη της Αναρχικής Ομοσπονδίας

Μπορείτε να κατεβάσετε το καταστατικό και την πολιτική διακήρυξη της Αναρχικής Ομοσπονδίας εδώ

καταστατικό